łšwiadczenia dla osób niezdolnych do pracy w Holandii

Każda osoba zatrudniona w Holandii musi posiadać wykupione ubezpieczenie społeczne.
Firm oferujących ubezpieczenie jest do wyboru.
Najczęściej wybiera się podstawowe świadczenia zdrowotne, gdyż są one nie drogie, a także jeżeli nie chorujemy za wiele, faktycznie nie ma potrzeby wykupowania rozległego pakietu świadczeń zdrowotnych i płacić za te świadczenia wysokie składki miesięczne.
Jednak informacja w tym artykule dotyczyć będzie tzw. dodatkowego ubezpieczenia, nie obowiązkowego, które może czasami być bardzo przydatne.
W czasie zatrudnienia u holenderskiego pracodawcy mogą wydarzyć się różne, nieprzewidziane sytuacje. Dlatego też można wykupić dodatkowe świadczenia u swojego ubezpieczyciela, czyli firmie ubezpieczeniowej:
– na wypadek niezdolności do pracy
oraz
– na wypadek niezdolnosci do pracy i powrotu do pracy
Ubezpieczyć się dodatkowo mogą osoby pracujące u holenderskiego pracodawcy, a także osoby prowadzące własną działalność.
Każde biuro ubezpieczeniowe posiada całą gamę ubezpieczeń. Należy pracownika firmy ubezpieczeniowej zapytać o dodatkowe ubezpieczenia, korzyści wynikających z tego tytułu oraz dodatkowej opłaty przez osobą zainteresowaną wykupieniem danych świadczeń ubezpieczeniowych, tj. dodatkowych, oprócz ubezpieczenia np. podstawowego, czy też rozszerzonego.
Pamiętajmy także, że mając wykupione świadczenia zdrowotne w Holandii w chwili gdy rezygnujemy z dalszej pracy w Holandii – należy ten fakt zgłosić do biura ubezpieczeniowego zgodnie z wcześniejszą podpisaną umową dotyczącej rezygnacji ze świadczeń zdrowotnych. Najczęściej jest to jeden miesiąc wypowiedzenia umowy, jednak należy ten fakt dokładnie sprawdzić w swojej wcześniejszej zawartej umowie z firmą ubezpieczeniową.
Jeżeli nie dokonamy tej czynności, biuro ubezpieczeniowe będzie wysyłać systematycznie faktury do uregulowania płatności.

Jakie są świadczenia zasiłków w Holandii?

Zasiłek WIA-uitkering
Zasiłek IVA-uitkering
Zasiłek WGA-uitkering
Zasiłek Walong

Zasiłek WIA-uitkering
Po dwóch latach niezdolności do pracy, czyli po 104 tygodniach niezdolności do pracy można ubiegać sie o rentę chorobową, która nazywa się w Holandii: WIA-uitkering.
Aby otrzymać rentę chorobową należy posiadać stosowne orzeczenie lekarskie.
Jeżeli komisja lekarska stwierdzi iż niesprawność danej osoby jest oceniona przynajmniej w 35 procentach, można otrzymać rentę chorobową. W przypadku gdy niezdolność do pracy została oceniona przez komisję lekarską na mniej niż 35 procent, wówczas można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.
Pamiętajmy jednak iż w chwili gdy pobieramy np. rentę chorobową w Polsce, którą już wcześniej otrzymaliśmy, to wówczas świadczenia rentowe w Holandii, będą wówczas pomniejszone.

Oprócz renty chorobowej, można również otrzymać zasiłek niezdolności/niezdatności pracownika do pracy, który nazywa się IVA-uitkering.
Jednak w tym przypadku należy zostać uznanym przez komisję lekarską do conajmniej 80 procent zachorowalności. Komisja lekarska winna również zaopiniować iż są niewielkie szanse na poprawę zdrowia, co będzie jednocześnie rokowało iż ponowne zatrudnienie ze względu na stan zdrowia będzie raczej niemożliwy.
Stawka zasiłku tego wynosi 75 procent wynagrodzenia.

W przypadku uznania niezdolności pomiędzy 35 a 80 procent, wówczas można otrzymać zasiłek o nazwie WGA-uitkering.
Ten zasilek jest przyznawany dla osoby, gdzie w orzeczeniu lekarskim będzie zapis iż jest rokowanie na poprawę stanu zdrowia danej osoby, a choroba ta jest uznawana jako czasowa.
Kwota zasiłku zależna jest od dochodów danej osoby i wynosi 70 procent wynagrodzenia.
Ten dodatek przyznawany jest najczęściej na okres 3 miesięcy. Po trzech miesiącach, jeżeli dana osoba nadal jest chora, otrzymuje 50 procent.
Może też dana osoba częściowo wykonywać pracę, a dodatek niezdolności do pracy może otrzymywać jako dodatek do pensji.

Kolejny zasiłek to zasiłek Wajong (De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggendicapten) – czyli świadczenia dla osób młodych, niezdolnych do wykonywania pracy zarobkowej w wyniku np. kalectwa, wypadku itp.
Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest fakt iż dana osoba jest zameldowana w Holandii, otrzymała orzeczenie o niezdolności do pracy przynajmniej 25 procent przez ukończeniem 17 roku życia lub półşniej, niemniej jednak do chwili ukończenia 30 roku życia.
Kwota otrzymanego dodatku to do 75 procent wynagrodzenia minimalnego.

Kancelaria Podatkowa BEAN
www.kancelariabean.com
tel. 0048 71 718 2144
GG 1861161

Użytkownicy znaleźli nas wpisując:

  • renta w holandii (37)
  • renta chorobowa w holandii (19)
  • renta z holandii (10)
  • renta w holandi (10)
  • komisja lekarska w holandii (9)

Add Comment