Formularz E 301. Do czego służy?

Dość często zadawane jest pytanie: do czego służy formularz E 301.
Formularz E 301 jest to zaświadczenie, które wydaje dana instytucja ds. zatrudnienia w kraju, w którym wykonywano pracę. Dla przykładu w Polsce jest to Wojewódzki Urząd Pracy.

Do czego jest potrzebny ten formularz?
Na dokumencie tym jest wyszczególniony okres ubezpieczenia/zatrudnienia danej osoby, która była wykonywana w danych kraju, w którym byliśmy zatrudnieni, a także staramy się o świadczenia z tytułu bezrobocia. Dokument ten stanowi podstawę obliczenia i ewentualnego otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.
Przykład:
Pan Jan pracował w Belgii, a następnie pracował w Holandii. Te kraje należą do UE.
Pan Jan utracił prace. W związku z czym może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. W tym przypadku Belgia powinna wydać formularz E 301 potwierdzając jego zatrudnienie w tym kraju.
A jak to jest w przypadku, gdy pracujemy np. w Holandii, a następnie przenosimy się do swojego stałego miejsca zamieszkania, czyli do Polski?
Urząd holenderski winien wydać formularz E 301, po zakończeniu pracy w Holandii.
Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie wystąpiliśmy do holenderskiego urzędu o ten formularz, fakt ten można zgłosić również w Polsce w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ten urząd winien wystąpić do holenderskiego urzędu o wydanie formularza E 301.
Jednak w praktyce jest wskazane, aby bezpośrdnio tę sprawę załawić będąc jeszcze w Holandii.

A jak załatwić te czynności w Polsce?
Należy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w rejonie swojego miejsca zamieszkania z prośbą o wydanie formularza E 301. Do wniosku należy również dołączyć świadectwa pracy z Polski, Holandii itp.
Należy również złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Urząd powinien również poinformować jakie dokumenty należy przedłożyc do urzędu. Pamiętajmy jednak, że wszystkie dokumenty powinny być kopiami potwierdzonym za zgodność z oryginałem.

Kancelaria Podatkowa BEAN
on-line
www.kancelariabean.com
+48 71 718 2144
GG 1861161

Użytkownicy znaleźli nas wpisując:

  • e 301 (142)
  • e301 (126)
  • formularz e 301 (105)
  • druk E301 (95)
  • formularz e301 (70)

Add Comment