News

Polisa ubezpieczeniowa w Holandii

Każda osoba pracująca w Holandii musi być ubezpieczona. Ubezpieczenie może być dokonane: – grupowo przez Twojego pracodawcę lub – indywidualnie Jeżeli masz ubepzieczenie indywidualne masz zawsze ubezpieczenie w Holandii i nie jesteś zależny od pracodawcy, który prowadzi ubezpieczenia grupowe. Jeżeli nie masz jeszcze ubezpieczenia w… Read More

Dodatki w Holandii za 2015 r.

Pracując w Holandii można uzyskać dodatkowe świadczenia, a m.in. dodatek zdrowotny /dopłata do polisy ubezpieczeniowej/, dodatek na dzieci itp. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o dodatek w Holandii, możesz tej czynności dokonać najdalej do 31.08.2016 r. uzyskując świadczenia za rok 2015. Pamiętaj iż są to… Read More